เปิดยอดโควิดประจำสัปดาห์ติดเชื้อพุ่งกว่า400

เปิดยอด

เปิดยอดโควิด ประจำสัปดาห์ ติดเชื้อพุ่งกว่า400 ดับ2 ใส่ท่อช่วยหายใจ19

เปิดยอดโควิด

กรมควบคุมโรค รายงานสถานการณ์ เปิดยอดโควิด ประจำสัปดาห์ พบผู้ติดเชื้อพุ่งกว่า 400 ราย เสียชีวิต 2 ราย มีผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ 19 ราย
วันที่ 17 เม.ย.2566 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด 19 รายสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 9-15 เม.ย. 2566 ระบุว่า ผู้ป่วยรักษาตัวในโรงพยาบาล (รายสัปดาห์) จำนวน 435 ราย เฉลี่ยรายวัน จำนวน 62 ราย/วัน ผู้เสียชีวิต (รายสัปดาห์) จำนวน 2 ราย เฉลี่ยรายวัน จำนวน 0 ราย/วัน

เปิดยอดโควิด

หายป่วยสะสม 5,483 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2566) เสียชีวิตสะสม 273 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2566) ผู้ป่วยปอดอักเสบ 30 ราย และผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ 19 ราย
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 10 เม.ย.ที่ผ่านมา กรมควบคุมโรค รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด 19 รายสัปดาห์
ระหว่างวันที่ 2-8 เม.ย. 2566 พบว่า ผู้ป่วยรักษาตัวในโรงพยาบาล (รายสัปดาห์) จำนวน 168 ราย เฉลี่ยรายวัน จำนวน 24 ราย/วัน ผู้เสียชีวิต (รายสัปดาห์) จำนวน 2 ราย เฉลี่ยรายวัน จำนวน 0 ราย/วัน หหายป่วยสะสม 5,048 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2566) เสียชีวิตสะสม 271 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2566) ผู้ป่วยปอดอักเสบ 19 ราย และ ผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ 14 ราย

อาร์วันนิวผลมวยวันนี้ข่าวมวยไทยอาวันนิวฟอร์มหลังมวย