ห่วงหนี้เสียพุ่งหอการค้า หวังรีบจัดตั้งรัฐบาลใหม่ช่วยฟื้นตัว

ห่วงหนี้เสียพุ่งหอการค้า  หวังรีบจัดตั้งรัฐบาลใหม่ช่วยฟื้นตัว

ห่วงหนี้เสียพุ่ง

ประธาน หอการค้าไทย ห่วงหนี้ เสียพุ่ง ต้องเร่งจัดการก่อนลามเศรษฐกิจที่ยังฟื้นไม่เต็มที่ นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยในระหว่างการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารหอการค้า สัญจร ภาคตะวันออก ว่า หอการค้าฯ มีความเป็นห่วงในประเด็นหนี้ครัวเรือน ที่สะท้อนจากข้อมูลของสถาบันทางการเงินว่ามียอดรถยนต์ที่ถูกยืดคืน 90,000 คัน ในช่วง 5 เดือนแรกของปีนี้ เป็นสัญญาณที่บ่งชี้ว่า ตั้งแต่ต้นปีสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ยังฟื้นตัวไม่เต็มที่ทำให้เกิดปัญหาหนี้เสียและวินัยทางการเงิน ซึ่งต้องมีการวางแผนจัดการให้ทั่วถึงไม่เช่นนั้นอาจจะมีการลามไปยังสินเชื่อประเภทอื่น ๆ ด้วย ซึ่งเป็นสาเหตุของปัญหาหนี้ครัวเรือนในปัจจุบัน