วันนี้ร้อนสุดๆ บางนา พุ่งปรี๊ด ดัชนีความร้อนสูงสุด 53.9 องศา

วันนี้ร้อนสุดๆ บางนา พุ่งปรี๊ด ดัชนีความร้อนสูงสุด 53.9 องศา อันตรายต่อสุขภาพ

วันนี้ร้อนสุดๆ

วันนี้ร้อนสุดๆ บางนา พุ่งปรี๊ด ดัชนีความร้อนสูงสุด 53.9 องศาสเซลเซียส ชี้อันตรายต่อสุขภาพ หากสัมผัสความร้อนเป็นเวลานาน อาจเกิดภาวะลมแดด
วันที่ 12 เม.ย.2566 กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานคาดหมายค่าดัชนีความร้อนสูงสุด ในวันนี้ 12 เมษายน 2566 โดยพบว่าในหลายพื้นที่ดัชนีความร้อนอยู่ในระดับอันตรายที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

ดัชนีความร้อนวันที่ 12 เม.ย.66 มีดังนี้

เพชรบูรณ์ ค่าคาดหมายดัชนีความร้อน 46.8 องศาเซลเซียส อยู่ในระดับอันตราย

โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม ค่าคาดหมายดัชนีความร้อน 43.2 องศาเซลเซียส อยู่ในระดับอันตราย

บางนา กทม. ค่าคาดหมายดัชนีความร้อน 53.9 องศาเซลเซียส อยู่ในระดับอันตราย

ชลบุรี ค่าคาดหมายดัชนีความร้อน 52.3 องศาเซลเซียส อยู่ในระดับอันตราย

ภูเก็ต ค่าคาดหมายดัชนีความร้อน 49 องศาเซลเซียส อยู่ในระดับอันตราย

สำหรับ ดัชนีความร้อน 41-53.9 องศา มีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยจะทำให้เกิดตะคริวที่น่อง ต้นขา หน้าท้อง หรือไหล่ ทำให้ปวดเกร็ง มีอาการเพลียแดด และ อาจเกิดภาวะลมแดด หรือ (Heat stroke) หากสัมผัสความร้อนเป็นเวลานาน

ทั้งนี้ ดัชนีความร้อน คือ ค่าที่ได้จากการนำอุณหภูมิของอากาศมาคิดร่วมกับความชื้นสัมพัทธ์ โดย ดัชนีความร้อนจะสะท้อนว่าร่างกายของคนเรา “รู้สึก” ว่าอากาศร้อนแค่ไหน ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าหากความชื้นสัมพัทธ์สูง จะทำให้เหงื่อระเหยยาก ผลคือเรารู้สึก “ร้อนกว่า” อุณหภูมิจริงของอากาศ ซึ่งไม่ใช่อุณหภูมิที่เครื่องวัดหรือโทรศัพท์แสดง

วันนี้ร้อนสุดๆ

อาร์วันนิวผลมวยวันนี้ข่าวมวยไทยอาวันนิวฟอร์มหลังมวย