รายการวัวชน วันที่ 11 พฤษภาคม 2567 สนามกีฬาชนโคสิงหนคร

สนามกีฬาชนโคสิงหนคร
รายการวัวชน วันที่ 11 พฤษภาคม 2567 สนามกีฬาชนโคสิงหนคร

 

คู่ที่ 1

โคโหนดยอดเด็ดเพชรซีซัน น้องโถ่ สิงหนคร
พบกับ
โคดุกด้างเหินฟ้าดาราชัย นายต่อ ค่ายโค ศ.รักเกียรติ
ชิงเงินรางวัล 70,000 บ
าท

คู่ที่ 2

โคแดงงามดาราวาสนามีชัย (สายฟ้า) นายทาโร่ บ้านควนหิน
พบกับ
โคโหนดงามเพชรโชคชัย (ท่านซู) เจ๊สุ ค่ายโคสี่พลัง สิงหนคร
ชิงเงินรางวัล 320,000 บาท

คู่ที่ 3

โคนิลงามท้องลายสายฟ้าศิลาชัย นายจัด บ้านบางคาน
พบกับ
โคแดงงามหมัดเด็ดเพชรนำทรัพย์ (หมัดเด็ด) ด.ช.ยศกร ค่ายโคเพชรรุ่งเรือง
ชิงเงินรางวัล 42
0,000 บาท

คู่ที่ 4

โคดุกด้างบัณฑิตพิชิตชัย (อ้ายวง) นายสิงห์ ค่ายโคสวนปาล์มทวดแก้วพิรุณ
พบกับ
โคลังสาดใจเด็ดเพชรภูผา (ไอ้กางหลาง) น้องอัน ค่ายโค 18 เซียนเขสิงห์
ชิงเงินรางวัล 820,000
บาท

คู่ที่ 5

โคโหนดยอดเหล็กเพชร (ไอ้ลูกพริก) น้องเวอร์ ค่ายโคเจ๊แดง 123 รังนกไทย
พบกับ
โคโหนดเจ้าปัญญายอดพิชิตชัย (อ้ายยอดทอง) น้องฟาสบ้านปากบาง
ชิงเงินรางวัล 1,020,000 บาท

คู่ที่ 6

โคโหนดเทพลีลายอดนำชัย (ท่านหย่น) โกยาว ค่ายโคน้องข้าวหอมกันตัง จ.ตรัง
พบกับ
โคแดงปีโตรเลียม (หัวเจาะ) นายจอม ค่ายโค ป.ต.ท.
ชิงเงินรางวัล 2,020,000 บาท

คู่ที่ 7

โคลังสาดงามจอมโหดเล็ก (ไอ้ดื้อ) น้องเอิร์ เชียรใหญ่ ค่ายโคหลานทวดดำ
พบกับ
โคดุกด้างแซมงามไทรทองพิชิตชัย (เชิงชาย) ช่างจิตร ค่ายโคเจ้าขุนทอง
ชิงเงินรางวัล 420,000 บาท

คู่ที่ 8

โคดุกด้างนำทรัพย์ (เขาทราย) เจ๊แดง บ้านระโนด
พบกับ
โคขาวใจสิงห์ (ฒ) นายต๊ะ บ้านท่าเสา สิงหนคร
ชิงเงินรางวัล 420,000 บาท

คู่ที่ 9

โคแดงงามทองพันขัง (โจมา) น้องกาดีร์ ซอยตามนาง
พบกับ

โดดุกด้างยอดเด็ดเพชรธนูทอง (อ้ายขุนแผน) น้องวัน (วันโชคดี บ้านชายป่า)
ชิงเงินรางวัล 110,000 บาท

คู่ที่ 10

โคแดงนำทรัพย์ทวีโชค น้องเจ หาดใหญ่
พบกับ
โคโหนดใจเด็ด (แสนเก่ง) นายเก่ง พัทลุง
ชิงเงินรางวัล 110,000 บาท

รายการวัวชน วันที่ 11 พฤษภาคม 2567 สนามกีฬาชนโคสิงหนคร

สมัครสมาชิก ได้ที่ Line @r1club

—————————