ผู้ว่าฯ นครปฐม สั่งปลด “กำนันนก” พ้นตำแหน่ง คกก.ทรงคุณวุฒิการศาสนา

ผู้ว่าฯ นครปฐม สั่งปลด “กำนันนก” พ้นตำแหน่ง คกก.ทรงคุณวุฒิการศาสนา

สั่งปลด

“ผู้ว่าฯ นครปฐม” สั่งปลด “กำนันนก” พ้นตำแหน่ง คกก.ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศาสนาหรือวัฒนธรรม ของ กต.ตร.นครปฐม หลังเกิดเหตุดังยิง “สว.ศิว” ภายในบ้านพัก เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 66 ผู้สื่อข่าวรายงานมาจากจังหวัดนครปฐม ว่า ภายหลังเกิดเหตุดังของบ้าน นายประวีณ จันทร์คล้าย หรือกำนันนก ซึ่งมีตำแหน่ง กก.ตร. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศาสนาหรือวัฒนธรรม ทางผู้ว่าราชการจังหวัดได้มีหนังสือสั่งการลงมาให้คณะกรรมการตรวจสอบ ตามคำสั่งคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดนครปฐม เรื่อง ให้คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดนครปฐม พ้นจากตำแหน่งเป็นการเฉพาะราย

ตามคำสั่งคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดนครปฐม ที่ 1068/2566 ลงวันที่ 28 เมษายน 2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดนครปฐม แต่งตั้งให้ นายประวีณ จันทร์คล้าย เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศาสนาหรือวัฒนธรรมนั้น เนื่องจาก นายประวีณ จันทร์คล้าย มีกรณีถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมดำเนินคดีในความผิดฐาน “เป็นผู้ใช้ให้ผู้อื่นกระทำความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา และพยายามฆ่าผู้อื่น” ตามหมายจับศาลจังหวัดนครปฐม ที่ จ.469/2566 ลงวันที่ 7 กันยายน 2566 จึงเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดนครปฐม ตามระเบียบ ก.ต.ช. ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ และติดตามการบริหารงานตำรวจ พ.ศ.2549 ข้อ 5(4) และข้อ 3(3)

ดังนั้นจึงให้ นายประวีณ จันทร์คล้าย พ้นจากตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศาสนาหรือวัฒนธรรม ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ลงวันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2566 โดยมี นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ประธานกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดนครปฐมลงนาม