ผลมวยวันนี้ ประจำวันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2567

ผลมวยวันนี้

ผลมวยวันนี้

ผลมวยวันนี้

คู่ที่ 1

🔴 เด่นปะแต ท.พราน47
[ แพ้คะแนน ] 🔵 มงคลชัย เกียรติชัยวัฒน์

คู่ที่ 2

🔴 ฤทธิไกรภพ เฟี๊ยตปทุม
[ แพ้คะแนน ] 🔵 เกียรติศักดิ์ พยัคฆ์กันธร

คู่ที่ 3

🔴 โมฮ๊อค เงาะบางกะปิ
[ แพ้คะแนน ] 🔵 ดอนคิงส์ เกียรตินะดีย์

คู่ที่ 4

🔴 เพชรต่วนเป๋ ช.ห้าพยัคฆ์
[ แพ้คะแนน ] 🔵 บุญชัย ส.บุญมีฤทธิ์

ผลมวยวันนี้

คู่ที่ 1

🔴 พลายแก้ว ศูนย์กีฬาบ้านตรัง
[ ชนะคะแนน ] 🔵 หยกเพชร ใต้เพชรบุรี

คู่ที่ 2

🔴 เพชรอนันต์ ท.พราน47
[ ชนะคะแนน ] 🔵 แสนเชิง ศิษย์ อ.ปราโมทย์

คู่ที่ 3

🔴 สิงห์ดำ ช.ห้าพยัคฆ์
[ แพ้คะแนน ] 🔵 ทันเทพ ส.จิตรประเสริฐ

คู่ที่ 4

🔴 เพชรปรีชา ส.การไฟฟ้า
[ แพ้คะแนน ] 🔵 ชาติพิชิต ส.ส.ต้อยแปดริ้ว