ผลมวยวันนี้ประจำวันพุธที่ 10 เมษายน 2567

ผลมวยวันนี้

ผลมวยวันนี้

ผลมวยวันนี้

คู่ที่ 1

🔴 พลายแก้ว ส.บุญมีฤทธิ์
[ ชนะคะแนน ] 🔵 เส้นชัย บุญลานนามวยไทย

คู่ที่ 2

🔴 แก่นพิทักษ์ โหน่งบางทราย
[ แพ้น็อคยกที่ 4 ] 🔵 บุญชู ส.บุฤมีฤทธิ์

คู่ที่ 3

🔴 ตวงทรัพย์ ส.สละชีพ
[ แพ้คะแนน ] 🔵 นพเดช ช.ห้าพยัคฆ์

ที่ 4

🔴 ขาวผ่อง ศักดิ์ภิญโญ
[ แพ้คะแนน ] 🔵 หนึ่งอุบล ทีเด็ด99

ผลมวยวันนี้

คู่ที่ 5

🔴 สิทธิ์ชัย ภารสมบูรณ์
[ แพ้คะแนน ] 🔵 สิงห์คลองตัน นกยีนส์ลาดกระบัง

คู่ที่ 7

🔴 สายตรวจ วินอุบล
[ แพ้น็อคยกที่ 4 ] 🔵 สมิงหนุ่ม เพชรบุญมี

คู่ที่ 8

🔴 เพชรชวนชม ช.ห้าพยัคฆ์
[ แพ้คะแนน ] 🔵 นพดล ศิษย์นายกพันธศักดิ์

ที่ 9

🔴 ขุนพิชิต แดนเซ็นจิวรี่
[ แพ้คะแนน ] 🔵 ชูทรัพย์เล็ก เอฟ.ที.ออยส์