ผลมวยวันนี้ประจำวันพุธที่ 31 มกราคม 2567

ผลมวยวันนี้

ผลมวยวันนี้

ผลมวยวันนี้

คู่ที่ 1

🔴 สิงห์สั่งป่า ลูกบุญมี
[ แพ้น็อคยกที่ 5 ] 🔵 แพ็ตตี้ ส.พงษ์อมร

คู่ที่ 2

🔴 เพชรนาเคียน ผู้ใหญ่นาทนาเคียน
[ ชนะคะแนน ] 🔵 ฉลองศึก แจ๊สสันมวยไทย

คู่ที่ 3

🔴 เด่นเกรียงไกร สิงห์มาวิน
[ ชนะน็อคยกที่ 4 ] 🔵 น้องเดียร์ โด่งเมืองคอน

คู่ที่ 4

🔴 น้ำพองน้อย ส.สมหมาย
[ แพ้น็อคยกที่ 2 ] 🔵 ฉมวกเพชร ต๋องขาวเชียงใหม่

ผลมวยวันนี้

คู่ที่ 5

🔴 เพชรเวียงจันทน์ ใต้เพชรบุรี
[ ชนะน็อคยกที่ 2 ] 🔵 เสือดำ ผู้ใหญ่พรชัยท่าศาลา

คู่ที่ 6

🔴 ศรคีรี ส.มีอนันต์
[ แพ้คะแนน ] 🔵 ปานเพชร พยัคฆ์พังงา

คู่ที่ 7

🔴 ยอดขุนทัพ เกียรติต้นแก้ว
[ แพ้น็อคยกที่ 2 ] 🔵 ยอดกิตติ เฟียสปทุม

คู่ที่ 8

🔴 กรังปรีย์น้อย พี.เค.แสนชัยฯ
[ แพ้คะแนน ] 🔵 ตวงทรัพย์เล๋ก ส.สละชีพ