ปภ. สั่งเด้ง ข้าราชการสาว เมาขับรถหลวงพุ่งลงข้างทาง

ปภ. สั่งเด้ง ข้าราชการสาว เมาขับรถหลวงพุ่งลงข้างทาง ตั้งกก.สอบด้วย

สั่งเด้ง

ปภ. แจ้ง ผู้ว่าฯ พะเยา ตั้งกรรมการสอบ ข้าราชการสาว ใช้รถหลวงไปงานปาร์ตี้ ก่อนเมาขับพุ่งลงข้างทาง พร้อมสั่ง เด้งไป ปภ.เชียงรายแล้ว
วันที่ 24 ส.ค.2566 ตามที่ปรากฏข้อความและภาพถ่ายในสื่อสังคมออนไลน์ ว่ามีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.พะเยา ได้นำรถราชการไปใช้นอกภารกิจของทางราชการและประสบอุบัติเหตุ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการนั้นกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้มีหนังสือแจ้งกำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ในฐานะผู้บังคับบัญชาของข้าราชการส่วนภูมิภาค ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการทางวินัย ให้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามขั้นตอนและระเบียบที่กำหนดไว้ และให้รายงานผลให้กรมทราบโดยเร็วโดยในระหว่างการสอบสวน ปภ. ได้มีคำสั่งให้ข้าราชการรายดังกล่าวไปช่วยราชการที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงรายแล้ว ทั้งนี้ ปภ.ได้มีการกำชับเจ้าหน้าที่ทั่วประเทศ เรื่องการใช้รถยนต์ราชการให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัดในการประชุมกรมฯ อยู่เป็นประจำ เพื่อมิให้เกิดกรณีในลักษณะดังกล่าวหรือกรณีอื่น ๆ