ดีเอสไอ ทลายโกดังอาหารเสริมคน-สัตว์ปลอมยี่ห้อดัง สูญกว่า10ล้าน

ทลายโกดัง

ดีเอสไอ ทลายโกดังอาหารเสริมคน-สัตว์ปลอมยี่ห้อดัง สูญกว่า10ล้าน

ดีเอสไอ

ดีเอสไอ บุกทลายโกดังเก็บอาหารเสริมคน-สัตว์ ปลอมยี่ห้อดัง กลางเมืองชลบุรี ขายผ่านออนไลน์ยอดฮิต มูลค่าความเสียหายกว่า 10 ล้านบาทเมื่อวันที่ 8 ต.ค.2566 กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากการที่ประเทศไทยถูกสำนักผู้แทนการค้าสหรัฐ (USTR) จัดอันดับสถานะทางการค้า อยู่ในบัญชีประเทศที่ถูกจับตา (WL) ในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา ประกอบกับดีเอสไอได้รับการแจ้งเบาะแสว่า มีการจำหน่ายอาหารเสริมสำหรับคนและสัตว์เลี้ยงผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ชื่อดังอย่างผิดกฎหมาย เมื่อผู้บริโภคซื้อไปรับประทานแล้วเกิดอาการข้างเคียงเป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล อธิบดีดีเอสไอ จึงสั่งการให้กองคดีทรัพย์สินทางปัญญา สืบสวนสอบสวนหาตัวผู้กระทำความผิดจนพบว่า มีกลุ่มบุคคลที่ลักลอบจำหน่ายสินค้าปลอม โดยแอบอ้างว่าเป็นสินค้าจริงราคาโรงงาน มีสถานที่จำหน่ายและเก็บสินค้าอยู่ในพื้นที่ จ.ชลบุรี

ดีเอสไอ

เมื่อวันที่ 5 ต.ค.2566 พ.ต.ท.พเยาว์ ทองเสน รองอธิบดีดีเอสไอ และ ร.ต.อ.พลสัณห์ เทิดสงวน ผู้อำนวยการกองคดีทรัพย์สินทางปัญญา มอบหมายให้ พ.ต.ต.สตพงษ์ เชื้อมหาวรรณ รองผู้อำนวยการกองคดีทรัพย์สินทางปัญญา และเจ้าหน้าที่กองคดีทรัพย์สินทางปัญญา นำหมายค้นของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง เข้าตรวจค้นสถานที่เก็บผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับสุนัขที่มีเครื่องหมายการค้าปลอมและเลียนเครื่องหมายการค้ายี่ห้อ แอนทินอล (Antinol)

ดีเอสไอ

ซึ่งผลการตรวจค้นพบสินค้าปลอมเครื่องหมายการค้าที่ อาคารเลขที่ 29/65 ม.2 ซอยเพชรบ้านสวน 1 ตำบลบ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี ผลการตรวจค้นพบสินค้าประเภทยาทางสัตวแพทย์ใช้รักษาอาการอักเสบ อาหารเสริมสำหรับสุนัข อาหารเสริมสำหรับคน ยี่ห้อดัง และอุปกรณ์ของใช้อื่น ๆ เช่น ลำโพง และวัตถุหรือสิ่งของลามกที่มีเครื่องหมายการค้าปลอมเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนแล้วในราชอาณาจักร และยี่ห้ออื่น ๆ จำนวนทั้งสิ้นกว่า 10,000 ชิ้น รวมมูลค่าความเสียหายหรือมูลค่าตามราคาท้องตลาดกว่า 10 ล้านบาท

ดีเอสไอ

เจ้าหน้าที่จึงได้ยึดไว้เป็นของกลาง โดยกล่าวหาว่า “เสนอจำหน่าย และมีไว้เพื่อจำหน่ายซึ่งสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอมเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วในราชอาณาจักร ซื้อหรือรับไว้โดยประการใด ซึ่งของอันตนพึงรู้ว่าเป็นของที่ยังมิได้ผ่านพิธีการศุลกากร”

ดีเอสไอ

​ทั้งนี้ เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคและป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิด กรมสอบสวนคดีพิเศษจะได้มีหนังสือไปยังแพลตฟอร์มขายสินค้าออนไลน์ดังกล่าว เพื่อขอความร่วมมือตรวจสอบและแจ้งข้อมูลการมีสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าวางจำหน่ายต่อไป

ดีเอสไอ

ดีเอสไอ

ดีเอสไอ

ดีเอสไอ