ดีเอสไอยังโดน! แอบอ้างดำเนินคดีฟอกเงิน ออกหนังสือล้วงข้อมูล แนะจุดสังเกต

ดีเอสไอยังโดน

ดีเอสไอยังโดน! แอบอ้างดำเนินคดีฟอกเงิน ออกหนังสือล้วงข้อมูล แนะจุดสังเกต

ดีเอสไอยังโดน

ดีเอสไอ ยังโดน! แอบอ้างดำเนินคดีฟอกเงิน ออกหนังสือล้วงข้อมูล ดูดเงินในบัญชีธนาคาร แนะจุดสังเกต อย่าไปหลงกล พบโทรแจ้งทันที วันที่ 11 ก.พ.67 กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ได้ออกเอกสารข่าวแจ้งเตือนประชาน โดยระบุว่า ด้วยกรมสอบสวนคดีพิเศษตรวจพบว่ามีการเผยแพร่ภาพหนังสือราชการจากกรมสอบสวนคดีพิเศษถึงประชาชน ปรากฏตามโซเชียลมีเดีย โดยเป็นหนังสือลับที่สุด

อ้างว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนคดีความผิดฐานฟอกเงินและมีการขยายผลไปยังข้าราชการระดับสูง เจ้าหน้าที่ธนาคาร รวมถึงข้าราชการตำรวจชั้นผู้ใหญ่และเตือนเรื่องการเปิดเผยข้อมูล สุดท้ายให้ส่งเอกสารส่วนตัว เช่น บัตรประชาชน ซึ่งมีความเสี่ยงจะถูกนำไปใช้โดยมิชอบด้วยกฎหมาย

กรมสอบสวนคดีพิเศษ ขอแจ้งให้ประชาชนทราบว่าเอกสารดังกล่าวไม่ใช่เอกสารราชการของกรมสอบคนพิเศษ โดยมีจุดสังเกตหลายตำแหน่ง ดังนี้ 1.ที่ตั้งของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ตั้งอยู่กรุงเทพมหานคร แต่ในหนังสือที่ปรากฏเป็น จังหวัดน่าน 2.รูปแบบของหนังสือไม่เป็นหนังสือราชการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ เช่น ตำแหน่งชั้นความลับ ตำแหน่งวันเดือนปีที่ออกหนังสือ และการใช้ตราสัญลักษณ์แทนการลงลายมือชื่อ ขอให้ประชาชนอย่าได้หลงเชื่อตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ

ทั้งนี้ กรณีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษจะมีหนังสือเชิญผู้ใดให้ถ้อยคำหรือชี้แจงข้อเท็จจริง จะกำหนดหมายเลขโทรศัพท์ 02-831-9888 และต่อด้วยหมายเลขภายใน 5 ตัว เพื่อให้ประชาชนสามารถโทรติดต่อกลับตรวจสอบได้ และหากผู้ใดทราบเบาะแสเกี่ยวกับแหล่งที่มาของหนังสือดังกล่าวสามารถแจ้งได้โดยตรงที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหมายเลขโทรศัพท์ 1202 โทรฟรีทั่วประเทศดีเอสไอยังโดน

ที่มา : ข่าวสด