คุณภาพอากาศอยู่ในระดับปานกลาง เช้านี้ค่าฝุ่น PM 2.5 ยังไม่เกินมาตรฐาน

คุณภาพอากาศอยู่ในระดับปานกลาง เช้านี้ค่าฝุ่น PM 2.5 ยังไม่เกินมาตรฐาน

คุณภาพอากาศ

เช้านี้ค่าฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่ กรุงเทพฯ ปริมณฑล ยังไม่เกินมาตรฐาน คุณภาพ อากาศส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง มีแนวโน้มการสะสมตัวของฝุ่นลดลง
เฟซบุ๊ก กองจัดการคุณภาพ อากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร โพสต์ข้อความโดยระบุว่า ศูนย์ข้อมูลคุณภาพ อากาศกรุงเทพมหานครขอรายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานคร ประจำวันอังคารที่ 4 เม.ย. 2566 เวลา 07.00 น. ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ตรวจวัดได้ 26-49 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) พบว่าไม่เกินมาตรฐานทุกพื้นที่ที่มีการตรวจวัด (มาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม.) ดัชนีคุณภาพ อากาศของสถานีตรวจวัดของกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่อยู่ในระดับคุณภาพ อากาศปานกลาง

สำหรับปัจจัยที่เกี่ยวข้อง (คาดการณ์แนวโน้มสภาพอากาศที่ส่งผลกระทบต่อฝุ่น PM 2.5 โดยสภาพทางอุตุนิยมวิทยา) ในช่วงวันที่ 5-6 เม.ย. 2566 มีสภาพอากาศค่อนข้างปิด ทำให้เกิดการสะสมตัวของฝุ่น PM 2.5 ได้ในระยะสั้น และจะกลับมามีแนวโน้มการสะสมตัวของฝุ่น PM 2.5 ลดลงในช่วงวันที่ 7-12 เม.ย. 2566 เนื่องจากสภาพอากาศเปิดและมีฝนบางพื้นที่ สำหรับในช่วงวันที่ 6-9 เม.ย. 2566 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ทั้งนี้ ส่งผลทำให้ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังแรงขึ้น ในขณะที่บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่ง รวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ โดยจะเริ่มมีผลกระทบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อน ส่วนภาคอื่นๆ จะได้รับผลกระทบในระยะถัดไป และวันนี้กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีอากาศร้อนกับมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน

ส่วนในช่วงวันที่ 5-7 เม.ย. 2566 อาจมีสภาพอากาศที่ปิดได้ในบางพื้นที่ แต่ภาพรวมของพื้นที่ยังคงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน สำหรับช่วงวันที่ 8-11 เม.ย. 2566 เป็นต้นไปสถานการณ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงมีแนวโน้มที่ดี เนื่องจากสภาพอากาศที่เปิดมากขึ้น เพดานการลอยตัวอากาศที่สูงขึ้น ประกอบกับลมทางใต้ที่กำลังแรงช่วยพัดพาฝุ่นละอองออกจากพื้นที่
จากการตรวจสอบข้อมูลจุดความร้อน (hotspot) ผ่านดาวเทียม จากหน่วยงาน NASA พบจุดความร้อนที่ดาวเทียมตรวจพบค่าความร้อนสูงผิดปกติจากค่าความร้อนบนผิวโลกบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 4 เม.ย. 2566 จำนวน 1 จุด เวลา 02.02 น. แขวงลำต้อยติ่ง เขตหนองจอก (อยู่ระหว่างประสานตรวจสอบจุดเผา)

อาร์วันนิวผลมวยวันนี้ข่าวมวยไทยอาวันนิวฟอร์มหลังมวย