กรมควบคุมโรค คาดผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มหลังสงกรานต์

กรมควบคุมโรค

กรมควบคุมโรค คาดผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มหลังสงกรานต์

กรมควบคุมโรค

นพ.จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ ผอ.กองระบาดวิทยา กรมควบ คุมโรค กล่าวถึงสถานการณ์โควิด-19 ว่า หลังสงกรานต์มีแนวโน้มจะพบผู้ติดเชื้อมากขึ้นแต่ไม่ถึงหลักหมื่นหรือหลักแสน และไม่รุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตเหมือนในอดีต ปี 63-64 คาดว่าการติดเชื้อจะพบในกลุ่มจังหวัดท่องเที่ยวมากขึ้น แล้วค่อยแพร่ไปจังหวัดใกล้เคียง ต้องยอมรับตอนนี้ภูมิคุ้มกันของคนตกลง และอาจเป็นเพราะมีเชื้อโควิดจากต่างประเทศเข้ามา แต่ผู้ติดเชื้อครั้งนี้น่าจะมีอาการไม่มาก บางคนรักษาตัวที่บ้านได้ คนกลุ่มเสี่ยงยังคงน่าเป็นห่วง โดยเฉพาะใกล้เทศกาลสงกรานต์ มีผู้คนเดินทางกลับบ้านก็ยิ่งเกิดการพบปะกัน ดังนั้นผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังต้องระวัง แนะนำให้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น หรือ LAAB (Long Acting Antibody) เนื่องจากพบว่ามีประสิทธิภาพในการป้องกันดีและยังช่วยรักษาคนที่ติดเชื้อโควิดได้ไม่นานอีกด้วย

นพ.จักรรัฐกล่าวว่า ส่วนไข้หวัดใหญ่ขณะนี้พบยอดการติดเชื้อลดลง แต่พบการรายงานคนป่วยจากอาหารเป็นพิษ อาหารปนเปื้อนมากขึ้นในช่วงหน้าร้อนนี้ โดยพบพฤติกรรมการทานอาหารเป็นกลุ่ม ตั้งแต่ค่ายทหาร ยันกรุ๊ปทัวร์จึงต้องระวัง

อาร์วันนิวผลมวยวันนี้ข่าวมวยไทยอาวันนิวฟอร์มหลังมวย