กต.แจ้งข่าวร้าย แรงงานไทยถูกจับเพิ่มอีก 3 รวม 22 คน อพยพอีกกว่า 800 คนกลับไทยพรุ่งนี้

แจ้งข่าวร้าย

กต.แจ้งข่าวร้าย แรงงานไทยถูกจับเพิ่มอีก 3 รวม 22 คน อพยพอีกกว่า 800 คนกลับไทยพรุ่งนี้

แจ้งข่าวร้าย

กต.แจ้งข่าวร้าย แรงงานไทยถูกจับเพิ่มอีก 3 รวมเป็น 22 คน อพยพอีก 4 เที่ยวบินกว่า 800 คนกลับไทยพรุ่งนี้ วันที่ 29 ต.ค.66 นางกาญจนา ภัทรโชค อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ แจ้งจำนวนผู้ได้รับผลกระทบในสถาณการณ์ความไม่สงบในอิสราเอลและกาซา สถานะวันที่ 29 ต.ค.66 ว่า ผู้เสียชีวิตคงเดิม 32 คน ผู้บาดเจ็บคงเดิม 19 คน และผู้ที่ถูกควบคุมตัวเพิ่มขึ้น 3 คน เป็น 22 คนสำหรับเที่ยวบินอพยพที่จะเดินทางถึงไทยในวันที่ 30 ต.ค. 66 มีดังนี้
– เครื่องบินกองทัพอากาศ ถึง บน.6 เวลา 02.50น. ผู้ลงทะเบียนจำนวน 140 คน
– สายการบินไลออนแอร์ (SL7001) ถึงดอนเมือง เวลา 08.40 น. จำนวนผู้ลงทะเบียน 180 คน
– สายการบินอาร์เคีย (IZ591) จำนวนผู้ลงทะเบียน 214 คน (รอยืนยันเวลาถึงสุวรรณภูมิ)
– สายการบินแอลแอล ( LY083) จำนวนผู้ลงทะเบียน 310 คน (รอยืนยันเวลาถึงสุวรรณภูมิ)